Juffrouw Bellefleur

'Het gevoel van thuis'

Oudercommissie

Zowel u als ouders als wij van Juffrouw Bellefleur vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).

De Wet op de Kinderopvang (Wk; artikel 58, 59, 60) stelt iedere aanbieder van kinderopvang verplicht tot de oprichting van een Oudercommissie. De oudercommissie is een advies- en overlegorgaan, bestaande uit ouders van kinderen die op Juffrouw Bellefleur zijn geplaatst.
Via de oudercommissie kunnen ouders invloed uitoefenen op zaken die een rechtstreeks verband hebben met (beleid omtrent) de opvang van hun kinderen op Juffrouw Bellefleur en met betrekking tot het klachtenreglement. De oudercommissie heeft adviesrecht op diverse punten. Bij advisering door ouders gaat het er uiteindelijk om voor alle partijen, Juffrouw Bellefleur als aanbieder en de ouders als consument, een werkbare situatie te creëren die recht doet aan de gerechtvaardigde belangen van ouders en aan de eigen verantwoordelijkheid van Juffrouw Bellefleur voor een goede bedrijfsvoering.

De opdracht van de oudercommissie luidt: belangenbehartiging namens en vertegenwoordiging van de ouders middels het adviseren op onderdelen van het beleid van Juffrouw Bellefleur. De oudercommissie adviseert gevraagd of ongevraagd over zaken als kwaliteit, voedingsaangelegenheden, openingstijden, prijswijzigingen, risico- inventarisatie en klachtenregeling.

Voorstellen oudercommissieleden

Linda Wallerbos
Jantine te Molder
Ramon Penterman
Oudercommissie

Bereikbaarheid oudercommissie

De oudercommissie is te bereiken via het mailadres: ocjuffrouwbellefleur@gmail.com!
De oudercommissie vergadert 1 keer per kwartaal in de maanden: januari, april, juli en oktober.

Notulen oudercommissie

Notulen OC november 2022
Notulen oudercommissie overleg november 2022.pdf (146.57KB)
Notulen OC november 2022
Notulen oudercommissie overleg november 2022.pdf (146.57KB)
Notulen OC november 2021
Notulen oudercommissie overleg 2 november 2021.pdf (151.63KB)
Notulen OC november 2021
Notulen oudercommissie overleg 2 november 2021.pdf (151.63KB)
Notulen OC juli 2021
Notulen oudercommissieoverleg 5 juli 2021.pdf (131.16KB)
Notulen OC juli 2021
Notulen oudercommissieoverleg 5 juli 2021.pdf (131.16KB)
Notulen OC maart 2021
Notulen oudercommissie 15 maart 2021.pdf (87.03KB)
Notulen OC maart 2021
Notulen oudercommissie 15 maart 2021.pdf (87.03KB)
Notulen OC januari 2021
Notulen oudercommissieoverleg 19 januari 2021.pdf (121.11KB)
Notulen OC januari 2021
Notulen oudercommissieoverleg 19 januari 2021.pdf (121.11KB)
Notulen OC november 2020
Notulen oudercommissie november 2020.pdf (166.34KB)
Notulen OC november 2020
Notulen oudercommissie november 2020.pdf (166.34KB)
Notulen OC juli 2020
Notulen Oudercommissie overleg 6 juli 2020.pdf (186.61KB)
Notulen OC juli 2020
Notulen Oudercommissie overleg 6 juli 2020.pdf (186.61KB)

Reglement oudercommissie

Reglement Oudercommissie
Reglement Oudercommissie.pdf (217.3KB)
Reglement Oudercommissie
Reglement Oudercommissie.pdf (217.3KB)