Openingstijden

maandag
7:15 – 18:15


dinsdag
7:15 – 18:15


woensdag
7:15 – 18:15


donderdag
7:15 – 18:15


vrijdag
7:15 – 18:15

Juffrouw Bellefleur
Mr. Nelissenstraat 14
7156 MC BeltrumT. 0544-725801
     06-42608620


info@juffrouwbellefleur.nl


Volg ons op Instagram
en Facebook!

NieuwsLees hier onze maandelijkse nieuwsbrieven 2024:


Nieuwsbrief januari 2024

Nieuwsbrief februari 2024

Nieuwsbrief maart 2024
Nieuwsbrief april 2024
Nieuwsbrief mei 2024


Lees hier onze maandelijkse nieuwsbrieven 2023:


Nieuwsbrief januari 2023
Nieuwsbrief februari 2023
Nieuwsbrief maart 2023
Nieuwsbrief april 2023
Nieuwsbrief mei 2023
Nieuwsbrief juni 2023
Nieuwsbrief juli 2023
Nieuwsbrief augustus 2023
Nieuwsbrief september 2023

Nieuwsbrief oktober 2023

Nieuwsbrief november 2023
Nieuwsbrief december 2023


Lees hier onze maandelijkse nieuwsbrieven 2022:


Nieuwsbrief januari 2022
Nieuwsbrief februari 2022
Nieuwsbrief maart 2022
Nieuwsbrief april 2022
Nieuwsbrief mei 2022
Nieuwsbrief juni 2022
Nieuwsbrief juli 2022
Nieuwsbrief augustus 2022
Nieuwsbrief september 2022
Nieuwsbrief oktober 2022
Nieuwsbrief november 2022
Nieuwsbrief december 2022Korte nieuwsberichten:


Maandag 24 januari 2024: Nationale voorleesdagen!

Vanaf maandag 24 januari t/m vrijdag 2 februari staan de nationale voorleesdagen centraal. We luisteren en bespreken het boek van Help! Een verassing!


Maandag 18 december 2023: Kerstlunch

In de week van 18 december hebben we tussen de middag een kerst lunch gehouden!


Donderdag 7 december 2023: Bedankt Vrijwillegers

De vrijwillgers worden in het zonnetje gezet met tekeningen!


Maandag 4 december 2023: Bedankt Trendy Bloemen

De tuin is weer winterklaar!


Maandag 24 april 2023: Dankjewel Biljoen Groen en Trendy Bloemen

Wat ziet onze tuin er weer mooi uit, helemaal klaar voor de Lente!


Zaterdag 22 april 2023: We kijken terug op geslaagd Juffrouw Bellefleur feest!

Ontzettend leuk dat jullie met zo velen zijn gekomen.


Woensdag 8 maart 2023: Juffrouw Bellefleur in een nieuw jasje!

Binnenkort komen er snel foto's van onze nieuwe inrichting..


Vrijdag 23 december 2022: Fijne Feestdagen!

Wij wensen iedereen alvast hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2023!


Donderdag 1 december 2022: Hoera, vandaag gaan we op pad!

Samen met de peuters gaan we naar de Hassinkhof om samen met de bewoners pepernoten te bakken!


Donderdag 1 september 2022: Uitnodiging Zomerfeest!

Dinsdag 21 juni 2022: Functioneringsgesprekken weer van start!

Aan het begin van het jaar krijgen alle medewerksters een jaargesprek waarin afspraken worden gemaakt over de individuele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkster. Halverwege het jaar vinden dan de functioneringsgesprekken plaats om te bekijken of deze ontwikkeling op koers ligt. De komende periode juni t/m september gaan deze gesprekken plaats vinden. Aan het einde van het jaar volgt dan nog een beoordelingsgesprek.

Dinsdag 17 mei 2022: Mentorschap en tien-minutengesprekken

Alle kinderen hebben een eigen mentor. Door de ‘eigen’ mentorkinderen is er meer ruimte voor de pedagogisch medewerksters om een paar kinderen echt goed te leren kennen. Invulling geven aan het mentorschap is veel meer dan een kind toewijzen aan een beroepskracht omwille één vast gezicht per kind voor het signaleren van problemen en gesprekken voeren met opvoeders.


Mentoring is een één-op-één interactief proces waarbij de mentor het leren van een kind begeleidt en ze zich samen op de persoonlijke ontwikkeling richten. Mentoren zetten hun kennis, bekwaamheid en (levens)ervaring in om kinderen te helpen hun ontwikkelingsdoelen te bereiken. Door een goede vertrouwensrelatie op te bouwen, zullen kinderen zich emotioneel veilig voelen bij ons! Op Bitcare onder het kopje ‘relaties’ kunnen ouders zien wie de mentor is van hun kind(eren).


Nu de corona regels zijn versoepeld zijn de jaarlijkse tien-minutengesprekken weer op locatie.

Maandag 2 mei 2022: Welkom in ons team Denise, Myrthe, Anik en Carlijn!

Vanaf deze week komen Denise, Myrthe, Anik en Carlijn het team van Juffrouw Bellefleur versterken!

Donderdag 31 maart 2022: GGD opnieuw tevreden over Juffrouw Bellefleur!

Op maandag 28 februari 2022 kwam de GGD onaangekondigd op Juffrouw Bellefleur langs en hebben het definitieve rapport ontvangen. Zoals jullie weten komt de GGD minimaal één keer per jaar onaangekondigd langs. Belangrijkste thema waar zij kritisch naar kijken is of wij als houder van een kindercentrum verantwoorde kinderopvang aanbieden, waaronder wettelijk wordt verstaan: ‘’het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.’’ Het GGD rapport kunnen jullie lezen op onze website onder het kopje ‘beleid’, onderaan bij de documenten.

Woensdag 2 februari 2022: Welkom op Juffrouw Bellefleur, Ruth!

Ruth is vanaf 1 februari gestart als assistent leidinggevende op Juffrouw Bellefleur.
Ruth is vanaf nu bereikbaar via haar mail: ruth.geerdink@weijdelandkinderopvang.nl Telefonisch via onze Juffrouw Bellefleur telefoon.
De werkdagen van Ruth zijn: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Donderdag 13 januari 2022: Pedagogische coaching


Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen door spelenderwijs zich te ontdekken, ervaren en beleven en te leren. Ook de medewerksters krijgen de kans om te ontdekken wie ze zijn, welke competenties ze beheersen en hoe zij verder kunnen groeien en ontwikkelen. Daarom vindt er coaching bij de dagelijkse werkzaamheden plaats. Tijdens de individuele coaching gesprekken (3 gesprekken per jaar) wordt samen gekeken naar de taal en interactievaardigheden, de competenties en de taakafspraken. Zelf reflectie speelt daarin een grote rol.
Pedagogisch Beleidsmedewerker voor Weijdeland Kinderopvang B.V. is Kim Kroekenstoel (directrice). Als pedagogisch beleidsmedewerker is zij verantwoordelijk voor de vertaling van het pedagogisch beleid naar de praktijk. Hierbij wordt vooral gelet op de praktische uitvoering van het beleid.


Zo ziet jaarlijks onze planning op Juffrouw Bellefleur eruit:


Januari: Individueel jaargesprek: In dit gesprek wordt terug gekeken naar de beoordeling in december en er worden nieuwe taken/leerdoelen opgesteld voor het komende jaar om vereiste competenties te verbeteren.


Juni: Individueel functioneringsgesprek: In dit gesprek wordt het functioneren van het eerste half jaar bespreken en ook naar aanleiding van de coaching gesprekken op de groep. Voor dit gesprek werkt de pedagogisch beleidsmedewerker op de groep en bespreekt daar de ontwikkeling.


December: Individueel beoordelingsgesprek: Eénrichtingsverkeer gesprek, de jaarlijkse beoordeling. Zowel vereiste competenties worden beoordeeld alsook de wijze waarop de pedagogisch medewerkster door middel van het uitvoeren van taken hieraan gewerkt heeft.


Daarnaast worden er dit jaar drie workshops gegeven en ontvangen de medewerkers na afloop van workshop coaching op de groep door een externe pedagogisch coach. Dit zal Erika Coacht zijn. De drie workshops in 2022 zijn:


 • De ruimte als 3 e pedagoog

 • De rijke speelleeromgeving

 • Reggio Emilia

Vrijdag 24 december: Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2022!

Vrijdag 10 december: Bedrijfsoverdracht Kindernet

Wij zijn een organisatie in Oost-Nederland, met verschillende locaties in Doetinchem, Zutphen, Deventer en Rotterdam. Wij staan voor groei en ontwikkeling, en werken elke dag weer aan de kwaliteit in onze locaties. Dit doen we 'Net even anders'.


Vanaf 9 december 2021 vallen de locaties van Koetshuisje BV en Weijdeland BV onder het moederbedrijf Kindernet.


Echter er verandert niets in de locaties, het beleid en de personele organisatie.

Donderdag 25 november: Sinterklaas

Maandag 4 oktober 2021: Dierendag!

Woensdag 22 september 2021: Vacature Stafmedewerker Bureau Kinderopvang!

Voor onze pedagogisch innovatieve kinderopvangorganisatie Weijdeland Kinderopvang, met 5 vestigingen in Beltrum, Eibergen en Arnhem, zoeken we een Stafmedewerker Bureau Kinderopvang met een 0.5 tot 0.6 FTE aanstelling in CAO kinderopvang schaal 8.


Lees hier de volledige vacature:


Wat zoeken we?
De stafmedewerker bureau kinderopvang werkt ten behoeve van het klantbeheer & kindplanning en personeelsbeheer & -planning. Bovendien neemt de stafmedewerker de directeur, mevrouw Kim Kroekenstoel, gedeeltelijk waar bij diens geplande afwezigheid. De stafmedewerker maakt deel uit van het bureauteam dat bestaat uit de directeur, de financieel administrateur en de stafmedewerker. De functie wordt uitgevoerd binnen een dienstverband van 20-24 uur per week met minimaal één vaste werkdag op het kantoor in Beltrum.


Taken
De stafmedewerker valt hiërarchisch onder onder de directie en maakt deel uit van het kleine bureauteam van directeur, financieel administrateur en de stafmedewerker. Je beheert de processen rond kindplaatsing, zoals planning en contracten, maar ook het personeelsbeheer.
Je fungeert als aanspreekpunt voor de assistent leidinggevenden van de vestigingen voor wat betreft de roosterplanning en kindplanning, maar ook voor personeelsleden, ouders/ verzorgers. Je levert een belangrijke bijdrage aan de informatieoverdracht door middel van nieuwsbrieven en updates op de websites zodat collega’s en ouders altijd optimaal geïnformeerd blijven.


Je bent een belangrijk aanspreekpunt en directe collega van de directeur en je vervangt die ook, bij geplande en kortdurende ongeplande afwezigheid van de directeur. Je maakt deel uit van incidenteel en structureel overleg over zaken die de continuïteit en kwaliteit van de organisatie betreffen. Voert in overleg met de directeur het wachtlijst- en plaatsingsbeleid uit voor de vestigingen en voert kennismakings- en introductiegesprekken met ouders/ verzorgers van kinderen en nieuwe collega's.


Wat verwachten we van je?
Je bent in het bezit van een HBO beroepskwalificerende opleiding op één van de omschreven beleidsterreinen met, wat ons betreft, een sterke voorkeur voor een opleiding op het gebied van personeelszaken.


Je hebt inzicht in organisatie- en administratieve processen en kleine organisaties en beschikt over actuele vaardigheden op het gebied van ICT en communicatie.
We vinden het verder belangrijk dat je een groot organisatietalent hebt, netjes werkt en een goed gevoel hebt voor communicatie en sociale vaardigheden. Je werkt zelfstandig, maar bent ook echt een team-mens.


Ons aanbod
We bieden de juiste kandidaat een geweldig interessante parttime functie in een flexibele, enthousiaste en gedreven kinderopvangorganisatie. We staan bekend als klantgericht en pedagogisch innovatief en dat willen we met jouw hulp ook graag zo houden!


Je werkzaamheden zijn wisselend maar altijd boeiend en zullen een uiterst zelfstandige werkhouding van jou vragen. Bij een fulltime dienstverband start de functieschaal met salaristrede 17 (€2.632 CAO kinderopvang) met een uitloop naar trede 29 (€3.562). Inschaling vindt plaats op basis van jouw ervaringsjaren. We gaan aanvankelijk een tijdelijk dienverband met jou aan van een half jaar, met zicht op verlenging.
De functie kan gedeeltelijk vanuit huis uitgevoerd worden, je kunt daartoe over een laptop beschikken.


We kijken uit naar jouw mail, waarin je jezelf presenteert of, als je eerst nog vragen hebt, stel die dan gerust aan Kim per mail aan kim.kroekenstoel@weijdelandkinderopvang.nl of telefonisch via: 0642608620.

Woensdag 15 september 2021: Persconferentie 14 september 2021

Zoals gisteravond in de persconferentie duidelijk is geworden, wijzigt het quarantainebeleid voor de kinderopvang en het onderwijs vanaf 25 september 2021. Bij een enkele besmetting in een groep of klas in de kinderopvang en het primair onderwijs, is het niet meer verplicht dat de hele groep of klas in quarantaine gaat en getest wordt.


We zijn opgelucht dat de quarantaineregels zijn aangepast. Voor ouders en kinderen was het een hele vervelende maatregel. Ouders moesten snel oplossingen zien te vinden en kinderen konden niet meer naar hun vertrouwde opvang.

Maandag 30 augustus 2021: Welkom Kelly

Vanaf maandag 30 augustus heten wij Kelly van harte welkom. Kelly komt elke maandag stage lopen op Juffrouw Bellefleur. Wij wensen jou een fijne en leerzame werkplek toe.

Maandag 9 augustus 2021: Lynn terug van zwangerschapsverlof!

Hoera, onze Lynn is weer terug van haar zwangerschapsverlof. Lynn wij wensen je weer veel werkplezier.

Woensdag 16 juni 2021: Functioneringsgesprekken weer van start..

Aan het begin van het jaar krijgen alle medewerksters een jaargesprek waarin afspraken worden gemaakt over de individuele ontwikkeling van de pedagogisch medewerkster. Halverwege het jaar vinden dan de functioneringsgesprekken plaats om te bekijken of deze ontwikkeling op koers ligt. In de komende weken vinden deze gesprekken plaats. Aan het einde van het jaar volgt dan nog een beoordelingsgesprek.

Donderdag 10 juni 2021: Pedagogische coach Erika Harbers

Door de invoering van de wet IKK zijn kinderdagverblijven, sinds 1 januari 2019 verplicht om coaching te regelen/ geven door een pedagogisch coach/ beleidsmedewerker. De pedagogisch coach is de spil tussen het pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan. De pedagogisch coach helpt medewerkers in de kinderopvang bij het signaleren van knelpunten in hun werkzaamheden, kennis en vaardigheden en achterhaalt samen hun coaching behoeften.


Bij Juffrouw Bellefleur doen wij dit door deze functionaris extern in te huren. Haar naam is Erika Harbers en zij is hiervoor speciaal opgeleid. Erika is momenteel bezig om het team te helpen bij het in de praktijk brengen van pedagogisch documenteren. Medewerksters hebben begin dit jaar hierover een workshop gevolgd.

Vrijdag 14 mei 2021: Hoera, onze Lynn heeft een dochter Soof!

Wij wensen Lynn en haar vriend heel veel geluk, liefde en gezondheid samen.

Vrijdag 7 mei 2021: Uitstapje naar een boerderij met heel veel dieren...

Dinsdag 20 april 2021: Vergoeding SVB voor ouders die kinderopvangtoeslag krijgen.


Vanwege het coronavirus was de kinderopvang in Nederland van 16 december 2020 tot en met 7 februari 2021 gesloten. De buitenschoolse opvang (BSO) is tot en met 18 april 2021 gesloten. De overheid heeft ouders gevraagd tijdens de sluiting de kinderopvang door te betalen. Ook als ze er geen gebruik van maken. Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan krijgt u een tegemoetkoming voor uw eigen bijdrage op basis van de ‘tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang’ (TTKO).


De hoogte van de vergoeding hangt af van het aantal kinderen, het aantal opvanguren en uw verzamelinkomen. De overheid vergoedt van uw eigen bijdrage het deel tot en met het maximumuurtarief dat geldt voor de soort opvang (dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang). De vergoeding die u krijgt verschilt mogelijk van de precieze eigen bijdrage die u betaalt.


U ontvangt begin juni vanzelf een brief van het SVB waarin staat hoeveel vergoeding u krijgt. In juni krijgt u het geld op uw rekening. Dit geldt voor de kinderopvang en voor de BSO.


Zodra zij meer weten, leest u dat op de website van het SVB: https://www.svb.nl/nl/kinderopvang


Voor de berekening van de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang krijgen wij uw gegevens over de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst/Toeslagen. Zorg daarom dat uw gegevens bij de Belastingdienst/Toeslagen juist zijn.

Donderdag 15 april 2021: Hebben jullie onze kuikentjes al gezien?

Vrijdag 19 maart 2021: Onze Lynn gaat met zwangerschapsverlof!

Wij wensen Lynn een heel fijn zwangerschapsverlof toe, geniet ervan!

Zaterdag 13 maart 2021: EHBO en BHV herhalingslessen

Zaterdag 13 maart was het weer zover; medewerksters konden hun kennis m.b.t. EHBO en BHV weer opfrissen op de door ons jaarlijks georganiseerde cursusdag (coronaproof).


Maar wat is eigenlijk het verschil tussen EHBO ’s en BHV ‘ers?


Een EHBO’er is iemand die, zoals de naam het al zegt, de eerste hulp kan verlenen bij ongevallen. Dit zowel voor levensreddende eerste hulp als voor niet levensreddende eerste hulp zoals splinters, botbreuken, bloedneuzen, brandwonden, et cetera. In ons geval gaat het dus om kinder-EHBO. Een bedrijfshulpverlener (BHV’er) wordt opgeleid in (beginnende) brand bestrijden, alarmeren, ontruimen en communiceren en in het verlenen van levensreddende eerste hulp. Dit laatste betekent dat je leert te reanimeren (inclusief gebruik van de AED) en hoe te handelen bij actieve bloedingen, verstikking en verslikking. De BHV cursus is niet zozeer een uitbreiding op de EHBO cursus. Bij de EHBO cursus leer je meer vaardigheden met betrekking tot het verlenen van eerste hulp, terwijl je bij de BHV cursus naast het verlenen van eerste hulp ook leert om een pand te ontruimen en een beginnende brand te blussen. De BHV cursus biedt dus een iets gevarieerder pakket en is meer gericht op werksituaties.


Wij hebben ervoor gekozen beide trainingen te geven, hoewel dit wettelijk (nog) geen eis is, maar ook hier geldt ‘veiligheid voor alles!’

Woensdag 10 maart 2021: Nieuws uit Berkelland

Lees hieronder het nieuwsbericht uit Nieuws uit Berkelland!
https://www.nieuwsuitberkelland.nl/2021/03/beltrum-heeft-eerste-minibieb-voor-kinderen/

Woensdag 3 maart 2021: Hoera, onze minibieb is geopend!

Woensdag 24 februari 2021: Onze tuin lente klaar maken en we hebben er een speelhuisje bij voor nog meer speelplezier!

Zondag 7 februari 2021: Winter wonderland bij Juffrouw Bellefleur!

Dinsdag 2 februari 2021: Persconferentie

Zoals jullie vanavond onze minister-president Mark Rutte heeft horen aankondigen, staat het nu vast dat de kinderopvang (en het basisonderwijs) weer opengaat op maandag 8 februari.
Wij zijn blij voor ouders en kinderen dat wij de kinderen vanaf aanstaande maandag mogen verwelkomen.

Woensdag 23 december 2020: Fijne feestdagen!

Team Juffrouw Bellefleur wenst iedereen hele fijne feestdagen
en alvast een goed, gezond en gelukkig nieuwjaar 2021!

Maandag 30 november 2020: Pietengym op Juffrouw Bellefleur!

Vrijdag 16 oktober 2020: Nieuwste beslisboom

Vrijdag 25 september 2020: De beslissingsboom verkoudheid

Donderdag 17 september 2020: We staan in de krant!

Zaterdag 12 september 2020: Geslaagde officiële opening


De officiële opening van Juffrouw Bellefleur in maart kon vanwege het corona virus helaas geen doorgang vinden, maar op vrijdag 11 september zij wij alsnog officieel van start gegaan. Het was een feestelijke officiële opening!

Maandag 17 augustus 2020: Wijziging Corona protocol


 • Voor ouders en kinderen die terugkeren uit een land of een gebied met een oranje of rood reisadvies vanwege het coronavirus, geldt het dringende advies om bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine te gaan. Dit geldt ook als het reisadvies tijdens de reis is veranderd naar oranje of rood. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar geldt als uitzondering dat zij wel naar de 5 buitenschoolse opvang en gastouderopvang (en naar school en sport) mogen, tenzij zij corona-gerelateerde klachten hebben of een huisgenoot met koorts en/of benauwdheid. Ouders mogen hun kinderen echter tijdens hun eigen 14 dagen thuisquarantaine niet halen of brengen. Voor kinderen tot 4 jaar geldt dat zij tijdens hun quarantaineperiode niet naar de kinderdagopvang of gastouderopvang mogen.


De laatste versie van het Corona protocol lees je hieronder:


Protocol%20Belhamels%20Kinderopvang%20corona%20maatregelen%20per%2017-8.pdf

Donderdag 30 juli 2020: Laatste versie Corona protocol


 • Kinderen van 0-4 jaar en kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool mogen met een neusverkoudheid naar de kinderopvang, behalve als:
  * zij koorts (vanaf 38 graden) of andere klachten passend bij COVID-19 hebben.
  * een contact zijn van een patiënt met een bevestigde COVID-19 infectie.
  * een volwassen gezinslid hebben met klachten passend bij COVID-19 (verkoudheidsklachten en koorts (vanaf 38 graden) en/of benauwdheid) en de testuitslag van het gezinslid is nog niet bekend.
  Als een school niet met reguliere klasindeling werkt, geldt de leeftijdsgrens t/m 6 jaar, ook voor de BSO.

 • Kinderen vanaf groep 3 met neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, verhoging tot 38 graden Celsius of koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of plotseling verlies van reuk of smaak blijven thuis
  Als een school niet met reguliere klasindeling werkt, geldt de leeftijdsgrens vanaf 7 jaar, ook voor de BSO.

 • Kinderen mogen pas weer naar de opvang als zij 24 uur geen klachten meer hebben of een negatieve testuitslag hebben en naast verkoudheidsklachten verder niet ziek zijn.


Lees hieronder de laatste versie van het protocol Corona maatregelen:


Protocol%20Belhamels%20Kinderopvang%20corona%20maatregelen%20juli%202020.pdf

Maandag 8 juni 2020: Handige website Vergoeding eigen bijdrage online


De Sociale Verzekeringsbank (SVB), die de uitbetaling van de vergoeding van de eigen bijdrage kinderopvang van ouders verzorgt, heeft een website gelanceerd met daarop informatie over de compensatie.


Op deze website ‘Vergoeding eigen bijdrage’ kunnen ouders informatie vinden over de vergoeding, de wijze waarop het bedrag wordt berekend en wat ouders kunnen doen als ze het niet eens zijn met het bedrag. Daarnaast geeft de website een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden.


Compensatieregeling eigen bijdrage ouders


Ouders die gedurende de sluiting van de kinderopvang hun facturen hebben doorbetaald, komen in aanmerking voor vergoeding door de overheid als zij kinderopvangtoeslag ontvangen. De uitvoering van deze compensatieregeling is een enorme operatie; ongeveer 500.000 ouders krijgen hun eigen bijdrage tot het maximumuurtarief vergoed.


Vergoeding op rekening


Ouders die recht hebben op een vergoeding, ontvangen eind juni een brief van de SVB. In deze brief staat dat zij de vergoeding in één keer rond 8 juli ontvangen op hun rekening. Om de hoogte en de berekening van het bedrag te zien, kunnen ouders naar de website van de SVB gaan waar zij kunnen inloggen met hun DigiD (Mijn SVB). Dit kan vanaf 20 juni a.s.


Gegevens Belastingdienst/Toeslagen


Ook kunnen ouders hier de gegevens zien waarmee de Belastingdienst/Toeslagen de vergoeding eigen bijdrage kinderopvang heeft berekend. Daarnaast wordt op een later moment een 088-nummer beschikbaar gesteld, dat ouders kunnen bellen met vragen die zij niet terugvinden op de website.

Maandag 18 mei 2020: Certificaat babyspecialist


Hoera!


Onze Jolien heeft succesvol het certificaat ‘Werken met Baby’s’ behaald!
Gefeliciteerd topper!
#babyspecialist

Dinsdag 31 augustus 2021: GGD opnieuw tevreden over Juffrouw Bellefleur!

Onaangekondigd komt minimaal één keer per jaar de GGD langs voor de jaarlijkse controle. We hebben het over de GGD die namens de gemeente toezicht houdt op de kinderdagverblijven binnen haar gemeentegrenzen. Belangrijkste thema waar zij kritisch naar kijken is of wij als houder van een kindercentrum verantwoorde kinderopvang aanbieden, waaronder wettelijk wordt verstaan: ‘’het in een veilige en gezonde omgeving bieden van emotionele veiligheid aan kinderen, het bevorderen van de persoonlijke en sociale competentie van kinderen en de socialisatie van kinderen door overdracht van algemeen aanvaarde waarden en normen.’’


Hieronder een aantal zinnen uit de rapportage die wij recentelijk van de GGD hebben mogen ontvangen:


‘Op een sensitieve en responsieve manier met kinderen omgegaan. Respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond. En grenzen worden gesteld aan en structuur wordt geboden voor het gedrag van kinderen. Zodat kinderen zich emotioneel veilig en geborgen kunnen voelen.


Kinderen worden spelenderwijs uitgedaagd in de ontwikkeling van: motorische vaardigheden; cognitieve vaardigheden; taalvaardigheden; creatieve vaardigheden. Dit gebeurt zodanig dat kinderen in staat worden gesteld steeds zelfstandiger te functioneren in een veranderende omgeving.’


Mooie woorden en een extra stimulans om door te gaan met het aanbieden van hoogwaardige kinderopvang op kleinschalige basis. Het hele rapport is te lezen op onze website onder het kopje 'beleid', onderaan bij de documenten. Veel lees plezier!

Vrijdag 15 mei 2020: Chronische verkoudheid, astma of hooikoorts informatie


Iedereen met klachten van hoesten en/of neusverkoudheid en/of koorts moet thuisblijven totdat de klachten ten minste 24 uur over zijn. Dit geldt niet voor kinderen met bekende chronische luchtwegklachten; zij mogen wel naar de kinderopvang. Dan gaat het bijvoorbeeld om kinderen met astma of hooikoorts. Het kind mag naar de opvang als het herkenbare klachten heeft, die passen bij de aandoening. Krijgt een kind nieuwe klachten, dan moet het thuisblijven.


Zo nodig beoordeelt een aan de GGD verbonden jeugdarts of arts infectieziektebestrijding de situatie van het individuele kind, in overleg met ouders, kinderopvang en eventueel de huisarts of behandelend arts. Bij twijfel over de oorzaak van de klachten kan het kind getest worden om COVID-19 uit te sluiten of aan te tonen.


Ook bij een kind met nieuw ontstane milde klachten, die langer dan een week aanhouden, kan een test uitgevoerd worden als dit consequenties heeft voor de opvang.


Laatste versie protocol corona maatregelen lees je hieronder:

Laatste versie protocol corona maatregelen
Protocol Belhamels Kinderopvang corona maatregelen_1.pdf (324.22KB)

Vrijdag 8 mei 2020: Lees hier ons protocol corona maatregelen per 11 mei!

Protocol corona maatregelen
Protocol Belhamels Kinderopvang corona maatregelen.pdf (324.22KB)

We zien er naar uit om alle kinderen weer te zien!

Woensdag 22 april 2020: Op maandag 11 mei gaan we weer open!


Op maandag 11 mei mogen we weer de deur van tante tuit openen voor de kinderen van al onze klanten. De komende weken zullen wij doorgaan met noodopvang voor ouders uit cruciale beroepsgroepen, maar daarna zijn gelukkig alle kinderen weer welkom!

Maandag 30 maart 2020: FAQ van ouders over compensatie kosten kinderopvang

Lees hier onze brief met de veelgestelde vragen over compensatie kosten kinderopvang.

Veelgestelde vragen m.b.t. compensatie kosten kinderopvang
FAQ van ouders over compensatie kosten kinderopvang 30 maart 2020.pdf (183.12KB)

Vrijdag 20 maart 2020: Goed nieuws!


Twee minuten voor zes kwam er goed nieuws voor u en ons bij ons binnen! Ouders krijgen de kosten van de kinderopvang terug voor de periode dat ze hun kinderen niet mogen brengen!


Alle ouders krijgen de eigen bijdrage die ze betalen voor de periode van 16 maart tot en met 6 april terug, heeft het kabinet besloten. Ouders moeten wel eerst de rekening betalen en krijgen dan later het bedrag van de kinderopvangorganisatie terug gestort.


De terggave geldt voorlopig tot en met 6 april 2020. Omdat de maatregelen tegen de Corona uitbraak ook tot dan gelden. Als de situatie aanhoudt dan kan de teruggave-maatregel verlengd worden.

Zondag 15 maart 2020: Extra informatie m.b.t. maatregelen corona virus


Beste ouders,


U heeft waarschijnlijk ook net als ons gehoord dat alle kinderdagverblijven vanaf morgen gesloten zijn! Voor ouders met vitale beroepen zijn wij morgen vanaf 7.00 uur de gehele dag geopend (en de dagen daarna tot 6 april !). Informeer dus of het beroep dat u uitoefent op de lijst staat van vitale beroepen. Op de website Rijksoverheid.nl kunt u het overzicht van cruciale beroepsgroepen tijdens de COVID-19 uitbraak vinden! https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cruciale-beroepsgroepen


Heeft u morgen normaliter geen opvang, maar wel een beroep op de lijst met vitale beroepen en wilt u morgen opvang, laat dit via Bitcare of mailbericht aan Kim Kroekenstoel (kim@belhameltje.com) dan even weten zodat we de planning hierop kunnen aanpassen! Deze noodopvang geldt voor kinderen van 0-4 jaar.

Donderdag 12 maart 2020: Officiële opening uitgesteld!


De feestelijke opening van Juffrouw Bellefleur op vrijdag 20 maart aanstaande kunnen wij helaas niet door laten gaan. Wij hadden meer dan 100 mensen uitgenodigd en dit betekent dat deze opening valt onder evenementen met meer dan 100 personen.


Hopelijk kunnen we later dit jaar alsnog deze feestelijke gebeurtenis laten plaatsvinden. Wij zullen u hiervan tijdig op de hoogte brengen. Wij hopen opnieuw op uw begrip en wensen u namens alle teams van onze kinderdagverblijven veel sterkte en gezondheid toe!

Dinsdag 10 maart 2020: Extra Informatiebrief over het corona virus

Wij nemen de komende weken extra maatregelen. Voor de komende weken zijn dit de volgende maatregelen:


 1. Bij binnenkomst zal worden gevraagd om jullie handen te desinfecteren met de desinfecterende handgel;

 2. Ook zullen wij strikt handelen bij ziektes van kinderen. Zie hiervoor ons ‘Beleid Veiligheid en Gezondheid’, deze is te lezen op onze website onder het kopje 'beleid'


Bij voorbaat dank voor jullie medewerking!

brief ouder(s)/verzorger(s) m.b.t. corona virus
brief ouder(s) - verzorger(s) m.b.t. coronavirus.pdf (370.01KB)

Hygiëne maatregelen rondom corona virus
Poster (hygiene)maatregelen rondom Coronavirus.pdf (911.54KB)

Donderdag 27 februari: Er wordt hard gewerkt aan onze (speel)tuin door Biljoen Groen!

Maandag 17 februari: GGD inspectierapport 2020 staat online!


Het GGD inspectierapport 2020 is te lezen onder het kopje 'beleid'. Een positief en goed rapport, Juffrouw Bellefleur voldoet aan alle voorwaarden!

Vrijdag 14 februari: Happy Valentines Day!

Wij wensen iedereen een hele fijne Valentijnsdag!

Donderdag 13 februari: Laatste puntjes op de i, voor onze (speel)tuin!

Over een paar weken is het zover; de officiële opening van Juffrouw Bellefleur. We hebben dus niet meer zo heel lang op de laatste puntjes op de i te zetten, maar zoals het er nu naar uitziet, gaan we het met elkaar halen.


Prioriteit heeft nu eerst de ‘buitenboel’. Het laatste stukje gras moet worden gelegd en de houtsnippers rond de zandbak gestrooid. De hortensia’s en vlinderstruiken gaan de grond in en ook ons naambordje dat als openingshandeling wordt onthuld, mag natuurlijk op deze bijzondere dag niet ontbreken.


Binnen zijn we zo goed als klaar en we zijn heel tevreden over het bereikte eindresultaat.
Nu maar hopen op mooi weer op deze eerste lente dag van het jaar 2020!

Woensdag 12 februari: Vaccinatie verplicht stellen voor alle kinderopvang

Vaccinatie moet verplicht worden op alle kinderdagverblijven. Dat vinden de VVD en de SP in de Tweede Kamer. Zij komen met een eigen wetsvoorstel dat aanzienlijk verder gaat dan een eerder plan van D66. Het kabinet en de werkgevers bepleiten een heel andere aanpak.


Dit is gericht op betere voorlichting aan ouders die hun kinderen niet willen vaccineren.


Een eerder voorstel van D66, waarin kinderdagverblijven kinderen moesten kunnen weigeren die niet zijn gevaccineerd, stellen is inmiddels van de baan. De SP noemde dit plan een haastklus. ‘Als de vaccinatiegraad te laag wordt, moet je dat niet aan de markt van kinderopvang overlaten maar moet de overheid de norm stellen’, aldus SP-Kamerlid Maarten Hijink in dagblad Trouw.

Woensdag 12 februari: Medewerkers kinderopvang krijgen 5,5 % meer loon

FNV Zorg & Welzijn heeft met werkgeversorganisaties BK en BMK afspraken gemaakt over een nieuwe cao voor de 100.000 kinderopvangmedewerkers in Nederland. Medewerkers in de opvang krijgen in de cao-looptijd van 18 maanden een structurele loonsverhoging van minimaal 5,5%.


Voor medewerkers in de onderste schalen loopt dit zelfs op tot zo'n 6%. Ook voor stagiairs zijn er afspraken gemaakt; zij hebben weer recht op een stagevergoeding. Voorheen was dit nog optioneel en aan de werkgever om te bepalen. De nieuwe CAO treedt per 1 januari 2020in werking.


Juffrouw Bellefleur had in de nieuwe tarieven van 2020 rekening gehouden met deze loonsverhoging.

Woensdag 29 januari: Vooraankondiging Officiële opening Juffrouw Bellefleur!

Dit jaar begint de lente op vrijdag 20 maart!! Om precies te zijn: om 3.50 uur!
Zo vroeg verwachten we u niet, maar om 14.00 uur gaan we onze vijfde vestiging openen en stellen het heel erg op prijs als u deze datum en tijd in uw agenda zou willen reserveren. Juffrouw Bellefleur zal officieel worden geopend door mede-eigenaar Betsy van de Grift.


We hopen u te mogen ontvangen op deze eerste lentedag van het jaar! De officiële uitnodigingskaarten worden over twee weken per post verstuurd! Met vriendelijke groet ook namens team juffrouw Bellefleur


Drs. Walter Hardenberg

Maandag 6 januari: Ontwikkelingsgesprekken op Juffrouw Bellefleur

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen door spelenderwijs te ontdekken, ervaren, beleven en te leren. Beleidsmedewerker voor Juffrouw Bellefleur is Kim Kroekenstoel (vestigingsmanager). Als pedagogisch beleidsmedewerker is zij verantwoordelijk voor de vertaling van het pedagogisch beleid naar de praktijk. Hierbij wordt vooral gelet op de praktische uitvoering van het beleid.


Zo ziet jaarlijks onze planning op Juffrouw Bellefleur eruit:


Januari: Individueel jaargesprek
In dit gesprek wordt terug gekeken naar de beoordeling in december en er worden nieuwe taken / leerdoelen opgesteld voor het komende jaar om vereiste competenties te verbeteren.


Juni: Individueel functioneringsgesprek
In dit gesprek wordt het functioneren van het eerste half jaar besproken ook naar aanleiding van de coaching gesprekken op de groep. Voor dit gesprek werkt de pedagogisch beleidsmedewerker op de groep en bespreekt daar de ontwikkeling.


Oktober: Groepsniveau pedagogische kwaliteit meten:
In het centraal overleg in oktober wordt gezamenlijk gereflecteerd op de pedagogische kwaliteit op groepsniveau. Per groep worden jaarlijks instrumenten ingezet om de kwaliteit van de groep objectief te kunnen meten. Dit kan worden uitgevoerd door een extern persoon.


December: Individueel beoordelingsgesprek:
Eénrichtingsverkeer gesprek, de jaarlijkse beoordeling. Zowel vereiste competenties worden beoordeeld alsook de wijze waarop de pedagogisch medewerkster door middel van het uitvoeren van taken hieraan gewerkt heeft.

Woensdag 1 januari: Happy New Year!

Een nieuw jaar…Wij wensen jullie allemaal een fijn, gezellig, knus, gelukkig, mooi, liefdevol, plezierig, goed, leuk, spannend, smaakvol, spetterend, blij en een prachtig nieuwjaar toe...2020…

Maandag 3 december: Buiten slapen is gezond!


Op Juffrouw Bellefleur slapen dagelijks kinderen buiten in de gecertificeerde buitenbedjes van Lutje Potje. In Scandinavische landen weten ze het al heel lang: Buiten slapen is gezond!


Kinderen die buiten slapen maken door het zonlicht meer vitamine D aan. Ook hebben kinderen die buiten slapen minder last van verkoudheid. Dit omdat de luchtkwaliteit buiten beter is dan binnen. Veel kinderen slapen buiten rustiger, dieper en langer.
Voordelen voor baby’s die buiten slapen: slapen langer, slapen ’s nachts ook beter binnen, zijn minder vaak ziek, worden met een beter humeur wakker, gezonde buitenlucht, vitamine D door veel zonlicht!

Dinsdag 12 november: Training 'Rijke Leeromgeving'

Vanavond is er een cursus avond voor de pedagogisch medewerksters over de visie 'de Rijke Leeromgeving'.

Vrijdag 1 november: Vandaag is Juffrouw Bellefleur geopend!

Hoera, onze eerste dag op Juffrouw Bellefleur!

Woensdag 16 oktober: Samenwerking LO en CO en Juffrouw Bellefleur!


Yes! Een super toffe samenwerking tussen Sjoukje Geelink, fotograaf onder de naam LO en CO fotografie en Juffrouw Bellefleur. Schrijf jij jullie kind(eren) in dan ontvang jij een tegoedbon van €50,- van LOenCO fotografie voor een fotoshoot naar keuze* (m.u.v. minishoots). En geloof ons, dit wil jij! Sjoukje staat voor less is more, puur, lichte maar warme kleuren. Rust en eenvoud. Zij ontvangt haar klanten thuis in de “thuis-studio” of op locatie, dit kan op een buitenlocatie of bij jullie thuis zijn. Neem alvast een kijkje op haar website: www.loenco.nl

Dinsdag 15 oktober: Hekwerk wordt geplaatst


Het bedrijf Adrem hekwerken heeft dinsdag 15 oktober jl het hekwerk geplaatst voor de buitenspeelruimte van Juffrouw Bellefleur. Pas nu is goed te zien hoe ruim de speelruimte wordt voor de 16 kindplaatsen die hier zijn gerealiseerd. De kleur van de omheining is stemmig zwart geworden en benadrukt de historische waarde van deze bijzondere plek.


De komende maanden zal stap voor stap gewerkt worden aan de realisatie van de buitenspeelruimte zodat in het voorjaar het geheel gereed zal zijn. Omdat het grasveld er al ligt, kunnen kinderen vanaf 1 november al volop veilig buiten spelen.

Zaterdag 5 oktober: Open dag Juffrouw Bellefleur


Op zaterdag 5 oktober jongstleden werd op het kinderdagverblijf Juffrouw Bellefleur een open dag gehouden. De belangstelling voor deze nieuwe voorziening in de oude pastorie van Beltrum was overweldigend. Niet alleen aanstaande ouders en toekomstige klanten kwamen een kijkje nemen, maar ook veel oudere inwoners uit het dorp, die dit gebouw nog kennen uit de tijd dat het daadwerkelijk nog als pastorie in gebruik was. De jongere inwoners van dit dorp hebben dit niet meer meegemaakt en kennen het karakteristieke pand als de voormalige dierenartsenpraktijk.


Nadat de dierenartsen naar een nieuwe locatie in Beltrum waren verhuisd, kwam de pastorie weer voor verhuur beschikbaar. Na een grondige verbouwing, die noodzakelijk was om het pand geschikt te maken voor professionele kinderopvang, kan hier nu een kleinschalig kinderdagverblijf van start gaan onder de naam Juffrouw Bellefleur. Een huiselijke sfeer met een klein team van vaste medewerksters vormen hier de basis van een kleinschalige voorziening.


De eerste baby’s zijn inmiddels aangemeld en gezien de beperkte capaciteit van maximaal 16 kindplaatsen richt dit nieuwe centrum voor de allerjongsten zich op uitsluitend nul tot vierjarigen. Hoewel de ruimtes van de oude pastorie zowel binnen als buiten geschikt zijn voor een groter aantal kinderen, kan Juffrouw Bellefleur juist met deze kleinschaligheid een hoge kwaliteit aanbieden en de huiselijke sfeer garanderen.


Uit ervaringen met twee andere locaties in Arnhem en Eibergen weet de organisatie dat kinderen die op grootschalige kinderdagverblijven zich soms minder op hun gemak voelen, zeer gebaat zijn bij deze kleinschalige vorm van kinderopvang. Ieder dag dezelfde medewerksters op een warme sfeervolle locatie dragen hier zeker toe bij.

Maandag 9 september: Grind donatie!


Het grind in de tuin van Juffrouw Bellefleur is niet de meest geschikte ondergrond om kleine kinderen op te laten spelen. Daarom is in overleg met de verhuurder het grind gedoneerd aan de Muziekvereniging in Beltrum. Voorwaarde was wel dat ze het grind zelf zouden ophalen en dat is, zoals op de foto te zien, ook daadwerkelijk gebeurd. Het grind maakt plaats voor een grote zandbak en een tegelterras. Uiteraard komen er ook de buitenbedjes van Lutje Potje!

Zaterdag 7 september: Druk met de inrichting!

Maandag 21 januari: Wij maken gebruik van Bitcare


Op ieder moment van de dag kun je met de Bitcare app precies zien hoe goed jouw kind het heeft op het kinderdagverblijf. Zorgeloos werken en weten dat jouw kind in goede handen is. Hoe fijn is dat! Met Bitcare worden gedurende de dag activiteiten en foto’s met je gedeeld. Ook kun je heel gemakkelijk chatten met leidsters op de groep. Verlof, verzuim, ruil- en extra dagen zijn eenvoudig aan te vragen. Super handig!


Met Bitcare blijf je altijd op de hoogte van alle gebeurtenissen en de ontwikkeling van je kind. Zo hoef je niets te missen. In het ouderportaal heb je direct inzicht in het contract, de planning, documenten en facturen van je kind. Ook vind je hier het digitale dagboekje, waarin je precies het verloop van de dag met alle activiteiten en foto’s kan inzien.

26 augustus 2019: Mentoring op Juffrouw Bellefleur

Alle kinderen op Juffrouw Bellefleur hebben een eigen mentor. Door de ‘eigen’ mentorkinderen is er meer ruimte voor de pedagogisch medewerksters om een paar kinderen echt goed te leren kennen. Invulling geven aan het mentorschap is veel meer dan een kind toewijzen aan een beroepskracht omwille één vast gezicht per kind voor het signaleren van problemen en gesprekken voeren met opvoeders.


Mentoring is een één-op-één interactief proces waarbij de mentor het leren van een kind begeleidt en ze zich samen op de persoonlijke ontwikkeling richten. Mentoren zetten hun kennis, bekwaamheid en (levens)ervaring in om kinderen te helpen hun ontwikkelingsdoelen te bereiken. Door een goede vertrouwensrelatie op te bouwen, zullen kinderen zich emotioneel veilig voelen op tante tuit!


Op Bitcare onder het kopje ‘relaties’ kunnen ouders zien wie de mentor is van hun kind(eren).
De mentor is Jolien Scharenborg of Manon Bleumink!

25 augustus 2019: Momenteel werken wij aan onze website.


Vanaf 1 november 2019 zal Juffrouw Bellefleur haar deuren openen!