Openingstijden

maandag
7:15 – 18:15


dinsdag
7:15 – 18:15


woensdag
7:15 – 18:15


donderdag
7:15 – 18:15


vrijdag
7:15 – 18:15

Juffrouw Bellefleur
Mr. Nelissenstraat 14
7156 MC BeltrumT. 0544-725801
     06-42608620


info@juffrouwbellefleur.nl


Volg ons op Instagram
en Facebook!

Oudercommissie


Zowel u als ouders als wij van Juffrouw Bellefleur vinden het belangrijk dat ouders kunnen adviseren bij belangrijke onderwerpen betreffende de opvang van hun kind(eren).


De Wet op de Kinderopvang (Wk; artikel 58, 59, 60) stelt iedere aanbieder van kinderopvang verplicht tot de oprichting van een Oudercommissie. De oudercommissie is een advies- en overlegorgaan, bestaande uit ouders van kinderen die op Juffrouw Bellefleur zijn geplaatst.
Via de oudercommissie kunnen ouders invloed uitoefenen op zaken die een rechtstreeks verband hebben met (beleid omtrent) de opvang van hun kinderen op Juffrouw Bellefleur en met betrekking tot het klachtenreglement. De oudercommissie heeft adviesrecht op diverse punten. Bij advisering door ouders gaat het er uiteindelijk om voor alle partijen, Juffrouw Bellefleur als aanbieder en de ouders als consument, een werkbare situatie te creëren die recht doet aan de gerechtvaardigde belangen van ouders en aan de eigen verantwoordelijkheid van Juffrouw Bellefleur voor een goede bedrijfsvoering.


De opdracht van de oudercommissie luidt: belangenbehartiging namens en vertegenwoordiging van de ouders middels het adviseren op onderdelen van het beleid van Juffrouw Bellefleur. De oudercommissie adviseert gevraagd of ongevraagd over zaken als kwaliteit, voedingsaangelegenheden, openingstijden, prijswijzigingen, risico- inventarisatie en klachtenregeling.


Voorstellen oudercommissieleden

Ilske Huirne

Ilske Huirne


Als trotse moeder van onze dochter Romee ga ik in 2024 starten bij de oudercommissie
van Juffrouw Bellefleur. Ik, Ilske Huirne ben 28 jaar
oud. Wonend in Beltrum en in verwachting van ons
2e kindje. Naast het moeder zijn run ik met al mijn
passie mijn eigen haarstudio in Beltrum.
Ik kijk er naar uit om mee te denken en advies te
geven samen met de oudercommissie.

Ramon Penterman

Ramon Penterman

 

Ik ben Ramon Penterman en woon samen met Chantal Scharenborg en onze zonen Jim en Milan in Beltrum. Ik werk bij schildersbedrijf Te Morsche. Jim is vanaf het begin 4 jaar lang naar de nieuwe kinderopvang ‘Juffrouw Bellefleur’ in Beltrum gegaan. Jim heeft er altijd een leuke tijd gehad en Milan gaat nu ook altijd met veel plezier naar Juffrouw Bellefleur.

We waren meteen heel enthousiast over dit nieuwe concept en hadden voordien al een kijkje genomen bij kinderopvang ‘Tante Tuit’ in Eibergen. De kinderopvang in Beltrum, zit op een prachtige locatie. Er hangt een gemoedelijke en gezellige sfeer, waar we onze zoon met een goed en veilig gevoel achter laten. Omdat Chantal onregelmatig werkt, is het fijn dat ze ook flexibele opvang bieden. Ik neem graag deel aan in de oudercommissie, zodat ik de belangen kan behartigen namens de ouders en kinderen.

 

Groet Ramon Penterman 


Jantine te Molder

Jantine te Molder


Samen met Bas en onze kinderen Floor en Kees woon ik in Beltrum. Floor zit ondertussen alweer op school en heeft ruim 3 heerlijke jaren bij Bellefleur gehad. Kees mag indecember’24 naar school. Maar tot die tijd draag ik graag mijn steentje bij namens alle ouders en hun kinderen, als lid van de oudercommissie. Ik werk bij Educared als onderwijskundige, waar we van alles doen rondom leren in de zorg. In mijn vrije tijd ben ik vooral te vinden achter de naaimachine om kleren te maken voor de kinderen (en soms iets voor mezelf).

Oudercommissie


Wij zijn te bereiken via:
ocjuffrouwbellefleur@gmail.com


Wij vergaderen 1 keer per kwartaal in de maanden: janauri/februari, april, juli en oktober!


Oudercommissie


Wij zijn te bereiken via:
ocjuffrouwbellefleur@gmail.com


Wij vergaderen 1 keer per kwartaal in de maanden: janauri, april, juli en oktober!

Bereikbaarheid oudercommissie


De oudercommissie is te bereiken via het mailadres: ocjuffrouwbellefleur@gmail.com!
De oudercommissie vergadert 1 keer per kwartaal in de maanden: januari, april, juli en oktober.


Notulen oudercommissie

Reglement oudercommissie

Reglement Oudercommissie
Reglement Oudercommissie.pdf (217.3KB)